Contact

For any question or information, please write us
Lokacioni: Barilevë afër Xhamisë, Prishtinë 10000
Tel: +377 45 651 424   |   +377 45 504 323
Email: [email protected]